סימוטסט נתניה – טסט מצולם לדוגמה חינם

סימוטסט נתניה היא סדרת סרטונים המכילה את אזורי המבחן העיקריים בעיר נתניה . מעודכן ל 2019
כל אחד מסרטוני ההדרכה מכיל טסט מצולם בנתניה המבוסס על המסלולים הנפוצים של הבוחנים בעיר.
בעזרת צילומים באיכות גבוהה ומערכת הדרכה מתקדמת. השיטה של סימוטסט מסייעת להתכונן בצורה המיטבית למבחן הנהיגה.

--- המסלול אינו מבחן נהיגה רשמי -- מבחן הנהיגה לא יהיה זהה לחלוטין לסרטון -- הסרטון למטרות ...