איך פונים שמאלה במעגל תנועה דו נתיבי

כיכרות או מעגלי תנועה ממלאים את הכבישים בארץ ומופיעים כמעט בכל טסט. אז איך פונים שמאלה בכיכר דו נתיבית? צוות סימוטסט מסביר: בעת פניה שמאלה במעגל תנועה דו נתיבי. יש להיכנס לכיכר מהנתיב השמאלי ולהתקדם מיד לתוך הנתיב הפנימי במעגל התנועה. כאשר רוצים לצאת ממעגל התנועה, בודקים שאין רכבים בנתיב החיצוני, ויוצאים מהנתיב הפנימי ישירות אל נתיב הנסיעה השמאלי בהמשך הדרך. ברגע שמתאפשר לנו, חוזרים לימין.