סימוטסט הרצליה – טסט מצולם לדוגמה חינם

סימוטסט הרצליה היא סדרת סרטונים המכילה את אזורי המבחן העיקריים בעיר הרצליה.
כל אחד מסרטוני ההדרכה מכיל טסט מצולם בהרצליה המבוסס על המסלולים הנפוצים של הבוחנים בעיר.
בעזרת צילומים באיכות גבוהה ומערכת הדרכה מתקדמת. השיטה של סימוטסט מסייעת להתכונן בצורה המיטבית למבחן הנהיגה.

--- המסלול אינו מבחן נהיגה רשמי -- מבחן הנהיגה לא יהיה זהה לחלוטין לסרטון -- הסרטון למטרות הדרכה בלבד -...