איך לעשות חניה ברוורס – בניצב – בצד הקרוב לנהג

בסרטון זה: • מיקום הרכב בתחילת החניה • תזמון סיבוב הגלגלים • שימוש במראות לחניה מדויקת • — הסרטון למטרות הדרכה בלבד — מבחן הנהיגה לא יהיה זהה לחלוטין לסרטון — המסלול אינו מבחן נהיגה רשמי — …

לקריאה נוספת